ppgr.pl

profesjonalny portal gruntów rolnych

STRONA GŁÓWNA

O AUTORZE

Ziemia rolna nadal w cenie

04 listopada 2018

Dane GUS dotyczące przeciętnej ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym świadczą o utrzymywaniu się niewielkiego, lecz stabilnego wzrostu. W II kwartale 2018 średnia cena wyniosła 44 252 zł/ha i była wyższa o 2,2 % od ceny zanotowanej w I kwartale tego roku (43 097 zł/ha) i o 7,2 % od przeciętnej ceny w 2017 roku (41 288 zł/ha).

 

Tradycyjnie najdroższymi województwami były: wielkopolskie (59 949 zł/ha) i kujawsko-pomorskie 56 620 zł/ha), a najtańszymi: podkarpackie (24 306 zł/ha) i świętokrzyskie (27 440 zł/ha). W woj. wielkopolskim 1 ha dobrego gruntu (klasy I, II, IIIa) kosztował 77 215 zł, a w kujawsko-pomorskim 67 753 zł.

 

W roku 2016 hektar gruntu ornego kosztował średnio w kraju 39 706 zł. Właśnie od tego okresu rolnicy w Polsce nie mogą kupować państwowej ziemi rolnej (z wyjątkiem działek do 2 ha), bo zabrania im tego ustawa z kwietnia 2016 r. wstrzymująca sprzedaż na okres 5 lat. Dla wielu z nich oddala się perspektywa powiększenia gospodarstw poprzez własność. Nawet jeśli po 5 latach moratorium zostanie zniesione, to ziemia może być po prostu za droga.

 

Pozbawienie rolników możliwości kupna ziemi od Skarbu Państwa jest o tyle dziwne, że za chwilę przeprowadzone zostanie masowe uwłaszczenie właścicieli mieszkań i domów mieszkalnych, polegające na zamianie prawa użytkowania wieczystego państwowych i komunalnych gruntów, na których stoją budynki, na prawo własności. Gdzie indziej wspiera się więc własność, a na wsi nie.

 

Nie jest tajemnicą, że wstrzymanie sprzedaży państwowych gruntów rolnych związane było z tzw. „ochroną polskiej ziemi gruntów przed wykupem przez cudzoziemców”. Tyle tylko, że ustawowe procedury sprzedaży tych gruntów, wystarczająco blokują dostęp do zasobu państwowego innym podmiotom, niż rolnicy (przetargi ograniczone, obowiązek osobistego prowadzenia gospodarstwa, kary umowne). Po co więc utrzymywać blokadę ?

 

Tomasz Ciodyk

 

 

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496