ppgr.pl

profesjonalny portal gruntów rolnych

STRONA GŁÓWNA

O AUTORZE


Zapraszamy na szkolenia o rynku i wycenie nieruchomości rolnych [artykuł archiwalny]

04 maja 2018

 

 

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH ZIEMI ŁÓDZKIEJ serdecznie zaprasza na 2-dniowe szkolenie do Uniejowa w dniach 21-22 maja 2018 r. (poniedziałek-wtorek).

 

21 maja 2018 r.

„Rynek nieruchomości rolnych – podstawy prawne, praktyka, działalność rzeczoznawców majątkowych w świetle zmian ustawowych z 2016 r.” Wykładowca - Tomasz Ciodyk

 

1. Ewolucja ustawodawstwa dotyczącego obrotu ziemią rolną w Polsce po 1989 r. i ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu WRSP oraz o zmianie niektórych ustaw.

2. Nabywanie nieruchomości rolnych bez zgody i za zgodą KOWR, obowiązki nabywców,prawo pierwokupu i prawo wykupu KOWR.

3. Projekty zmian ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

4. Działalność rzeczoznawców majątkowych w realiach aktualnych przepisów.

 

22 maja 2018 r.

„Wycena wód i gruntów pod wodami z uwzględnieniem nowego prawa wodnego”. Wykładowca - Konrad Turkowski

 

1. Najważniejsze zmiany dotyczące gospodarki nieruchomościami zawarte w nowym Prawie wodnym (grunty Skarbu Państwa i wody publiczne, nowe zasady obrotu wodami stojącymi, melioracje wodne, uwarunkowania planistyczne, zgoda wodnoprawna,opłaty za usługi wodne).

2. Wycena stawów rybnych (wartość użytkowa, podejście porównawcze, podejście dochodowe).

3. Wycena innych pozostałych gruntów pod wodami (rowy, nieużytki wodne).

4. Szczególne przypadki wycen – wycena wartości rynkowej poniesionych nakładów inwestycyjnych na obiektach stawowych.

 

 

 

 

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH zaprasza na szkolenie warsztatowe nt:

„Rynek ziemi rolniczej, przy uwzględnieniu regulacji określonych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Wycena nieruchomości rolnych – przykłady praktyczne.” Prowadzący: mgr Tomasz Ciodyk oraz mgr inż. Krzysztof Urbańczyk

 

Miejsce: Hotel „Sylwia” ul. Gliwicka 90 44 - 153 Sośnicowice k. Gliwic (2 km od zjazdu z autostrady A4) www.hotelsylwia.com.pl

Termin: 22 – 23 maja 2018 r.

 

Zagadnienia objęte szkoleniem:

 • Najważniejsze przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR).

 • Praktyka w zakresie uzyskiwania zgód Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zakup ziemi.

 • Problemy i komplikacje w obrocie w związku z wymogami ustawy.

 • Opinie i interpretacje prawne dotyczące różnych zagadnień wynikających z UKUR, opracowane w ANR, KOWR i Ministerstwie Rolnictwa,

 • Stan rynku nieruchomości rolnych w Polsce, w tym skutki nowych uregulowań UKUR dla obrotu i cen.

 • Wpływ nowych przepisów na działalność rzeczoznawców majątkowych.

 • Wstęp do wyceny nieruchomości rolnych.

 • Wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych.

 • Wycena nieruchomości rolnych w gospodarstwach rolnych.

 • Wycena zasiewów i szkód w zasiewach.

 • Wycena nieruchomości rolnych zabudowanych.

 

 

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496