ppgr.pl

profesjonalny portal gruntów rolnych

STRONA GŁÓWNA

O AUTORZE


UKUR ustępuje Mieszkaniu Plus

31 marca 2018

Wiadomo było, że ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nijak się ma do rozwoju budownictwa mieszkaniowego (również w ramach Programu Mieszkanie Plus), a wręcz szkodzi, bo blokuje zabudowę gruntów nie objętych planem miejscowym nawet w największych miastach Polski. Wcześniej czy później należało się spodziewać zmian w tym zakresie. I oto obecnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Ustawa wspierać ma m.in. realizację tzw. Programu Mieszkanie Plus. Ma umożliwić m.in. lokalizację inwestycji mieszkaniowych (nie mniej niż dwa budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 50 lub nie mniej niż 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych) na obszarach, gdzie plan miejscowy nie przewiduje takiego przeznaczenia, a także na obszarach, gdzie nie ma planu miejscowego.

 

Oczywiście ułatwienia tego typu na nic by się zdały, gdyby jednocześnie nie zmieniono UKUR. Ustawa ta nakazuje bowiem przez 10 lat uprawiać nabytą nieruchomość rolną (w praktyce każdy niezabudowany grunt położony na terenie bez planu miejscowego), nie wspominając już o konieczności uzyskania administracyjnej zgody na nabycie, co dla dewelopera jest w praktyce niewykonalne. Obecnie ma się to zmienić.

 

Projekt wyłącza nabywanie gruntów położonych w granicach administracyjnych miast spod obostrzeń UKUR, jeżeli związane jest z realizacją inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej w rozumieniu ustawy o ułatwieniach ... . W związku z tym, że jest to wstępny projekt przed uzgodnieniami i konsultacjami, nie ma co wchodzić w szczegóły.

 

Ideę ocenić należy ogólnie pozytywnie. Szkoda tylko, że ułatwienia w zakupie ziemi pod inwestycje dotyczyć mają tylko mieszkaniówki lokalizowanej na podstawie proponowanej ustawy oraz wyłącznie terenu miast. Tereny wiejskie oraz branże inne mieszkalnictwo (handel, usługi, przemysł) nadal będą czekać na uwolnienie procesów inwestycyjnych spod administracyjnych zakazów i nakazów i na szansę normalnego, nieskrępowanego rozwoju. Na razie, w imię ustawowej ochrony polskiej ziemi przed cudzoziemcami i spekulantami, tysiące hektarów gruntów w wielu miejscach w kraju, których wykorzystanie rolnicze jest albo ekonomicznie nieuzasadnione albo wręcz niemożliwe, nadal będzie zarastać chwastami.

 

A tak a propos nowelizacji UKUR, prace nad projektem rządowym z listopada ubiegłego roku nadal trwają. Ze strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji wynika, że opracowano drugą wersję projektu datowaną na 28 marca i wysłano do uzgodnień międzyresortowych. Jest tam kilka ciekawostek, ale o tym to za jakiś czas.

 

Tomasz Ciodyk               

 

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496