ppgr.pl

profesjonalny portal gruntów rolnych

STRONA GŁÓWNA

O AUTORZE

Rynek się kurczy

07 stycznia 2019

Pod koniec ubiegłego roku GUS opublikował raport o obrocie nieruchomościami w 2017 roku. Wynika z niego m.in., że powierzchnia użytków rolnych będących przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży wyniosła 89 452 ha. Największy obrót zanotowano w woj. mazowieckim (11,6 tys. ha), lubelskim (10,2 tys. ha) i wielkopolskim (9,9 tys. ha), a najmniejszy w woj. śląskim (2,8 tys. ha), małopolskim (2,8 tys. ha) i świętokrzyskim (2,9 tys. ha).

 

W porównaniu z 2016 r., kiedy to przedmiotem obrotu było 134 865 ha, nastąpił spadek o 33,7 %, a więc o ok. 1/3. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienić należy funkcjonowanie restrykcyjnych przepisów o obrocie ziemią z kwietnia 2016 r., utrudniających i ograniczających możliwość swobodnego zakupu (sprzedaży) ziemi rolnej oraz dalszą marginalizację procesów prywatyzacyjnych w rolnictwie. W 2017 r. sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa realizowana przez KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) wyniosła jedynie 4 tys. ha (dla porównania w 2016 r. było to 18 tys. ha).

 

Kupno-sprzedaż użytków rolnych w tys. ha

 

Źródło: GUS

 

Co ciekawe, z danych GUS wynika, że wzrosła nieco liczba sprzedanych nieruchomości: ze 100,6 tys. w 2016 r. do 102 tys. w 2017 r. Oznacza to, że przedmiotem obrotu są coraz mniejsze obszarowo nieruchomości.

 

Dane za 2018 rok opublikowane zostaną przez GUS pod koniec 2019 roku.

 

Tomasz Ciodyk

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496