ppgr.pl

profesjonalny portal gruntów rolnych

STRONA GŁÓWNA

O AUTORZE

Rynek odczuł UKUR -  duży spadek liczby transakcji na rynku ziemi rolniczej

08 maja 2018

 

Najnowsze dane Ministerstwa Sprawiedliwości świadczą o istotnym spadku liczby transakcji na rynku nieruchomości rolnych. W 2017 roku zawarto w Polsce 57 tys. umów sprzedaży, czyli o 12,7 tys. mniej (spadek o 18 %), niż w 2016 r. (69,8 tys. umów). W latach 2012-2015 zawierano 84-93 tys. umów rocznie. W ubiegłym roku na rynku prywatnym zanotowano 52,6 tys. umów, a na publicznym (Skarb Państwa, samorządy) 4,4 tys.

 

 

Jako główną przyczynę spowolnienia aktywności na rynku wskazać należy restrykcyjne przepisy o obrocie ziemią rolniczą z kwietnia 2016 r., które znacznie ograniczyły możliwość zakupu gruntów nabywcom innym, niż rolnicy indywidualni, wprowadziły również administracyjną kontrolę obrotu. Obecnie właściciel ziemi rolnej musi znaleźć kupca nie tylko akceptującego cenę, ale również takiego, który albo nie musi starać się o administracyjną zgodę KOWR na nabycie, albo też KOWR zaakceptuje go jako nabywcę i wyda stosowną zgodę.

 

Wprowadzony system udzielania zgód administracyjnych na nabycie sformalizował i skomplikował obrót, znacznie wydłużając w czasie czynności związane z kupnem-sprzedażą ziemi. W niektórych jednostkach KOWR uzyskanie zgody na nabycie trwa nawet kilka miesięcy, a działania urzędników cechuje opieszałość. W sprawie dolnośląskiego oddziału KOWR we Wrocławiu interwencję w omawianym zakresie podjęła u Ministra Rolnictwa pod koniec ubiegłego roku Dolnośląska Izba Rolnicza (SZCZEGÓŁY).

 

Tomasz Ciodyk

 

 

 

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496