O PORTALU

 

 

 

Ppgr.pl to portal tematyczny (wortal), poświęcony tematyce gruntów rolnych - jako przedmiotu własności, dzierżawy, obrotu na rynku, prawodawstwa, interwencji państwa, opodatkowania, zmiany przeznaczenia itp. Zajmując się tą dziedziną, nie sposób oczywiście pominąć zagadnień związanych z ogólnie rozumianymi nieruchomościami.

 

Portal ma charakter informacyjny i publicystyczny. Artykuły dotyczyć będą przede wszystkim prawnych uregulowań rynku nieruchomości rolnych, funkcjonowaniu tego rynku i działalności instytucji zajmujących się ziemią rolną. Dużo uwagi poświęcone będzie ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego regulującej obrót ziemią w Polsce, która generuje szereg problemów dla obywateli i gospodarki, daleko wykraczających poza branżę rolniczą.

 

Portal jest autorski, skromny, nakierowany na treść, a nie na formę. Wykorzystane zdjęcia pokazują polską wieś i rolnictwo. Wszystkie są autorstwa własnego lub przyjaciół Portalu i pochodzą z różnych części kraju. 

 

Zastrzega się prawa autorskie w odniesieniu do wszystkich artykułów publikowanych na Portalu. Rozpowszechnianie treści pochodzących z Portalu wymaga uzyskania zgody autora.       

 

 

 

 

 

ppgr.pl

profesjonalny portal gruntów rolnych

STRONA GŁÓWNA

O AUTORZE

Powrót do strony głównej

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496