O AUTORZE

 

 

Tomasz Ciodyk jest ekonomistą, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prawie cała jego dotychczasowa kariera zawodowa związana była z nieruchomościami, głównie rolnymi. Przez ponad 20 lat pracował w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych - instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie i prywatyzację mienia pochodzącego z byłych PGR-ów i Państwowego Funduszu Ziemi. W latach 2008-2016 był dyrektorem w Biurze Prezesa ANR odpowiedzialnym za gospodarowanie nieruchomościami. Od 1997 r. posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, a od 2008 pośrednika w obrocie nieruchomościami. Jest autorem wielu publikacji dotyczących rynku nieruchomości, prywatyzacji i wyceny. Wykłada na podyplomowych studiach wyceny nieruchomości i szkoleniach dla rzeczoznawców majątkowych. Jest wieloletnim członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, w którym pełni obecnie funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz arbitra w Komisji Arbitrażowej. Jest  członkiem redakcji kwartalnika "Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw" wydawanego przez to Stowarzyszenie oraz członkiem Rady Programowej kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości" wydawanego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Od wielu lat współtworzy coroczny raport "Rynek Ziemi Rolniczej" wydawany przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wyceny nieruchomości i doradztwa.

ppgr.pl

profesjonalny portal gruntów rolnych

STRONA GŁÓWNA

O AUTORZE

Powrót do strony głównej

Skontaktuj się z nami

mail: ppgr@ppgr.pl

tel. 608 874 496

Skontaktuj się z nami

mail: ppgr@ppgr.pl

tel. 608 874 496