O AUTORZE

 

 

Tomasz Ciodyk - ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prawie cała jego dotychczasowa kariera zawodowa związana była z nieruchomościami, głównie rolnymi. Przez ponad 20 lat pracował w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych - instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie i prywatyzację mienia pochodzącego z byłych PGR-ów i Państwowego Funduszu Ziemi. W latach 2008-2016 był dyrektorem w Biurze Prezesa ANR odpowiedzialnym za gospodarowanie nieruchomościami. Od 1997 r. posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, a od 2008 pośrednika w obrocie nieruchomościami. Od stycznia 2019 r. jest Prezydentem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Członek Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości oraz Komisji Odpowiedzialności Zawodowej - powołanych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Jest wieloletnim członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (WSRM), w którym pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz arbitra w Komisji Arbitrażowej. Jest autorem wielu publikacji dotyczących rynku nieruchomości, prywatyzacji i wyceny. Członek redakcji kwartalnika "Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw" wydawanego przez WSRM, przez wiele lat był członkiem Rady Programowej kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości" wydawanego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz współtworzył coroczny raport "Rynek Ziemi Rolniczej" wydawany przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy. Wykłada na podyplomowych studiach wyceny nieruchomości i szkoleniach dla rzeczoznawców majątkowych.Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wyceny nieruchomości, jest biegłym sądowym w tym zakresie.

ppgr.pl

profesjonalny portal gruntów rolnych

STRONA GŁÓWNA

O AUTORZE

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496