ppgr.pl

profesjonalny portal gruntów rolnych

STRONA GŁÓWNA

O AUTORZE

Nowe władze Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

07 marca 2019

W dniach 17 stycznia i 6 marca br. na posiedzeniach Rady Krajowej odbyły się wybory do nowego Zarządu PFSRM. W wyniku głosowań Prezydentem Federacji wybrany został Tomasz Ciodyk (Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych), a Wiceprezydentami Federacji zostali:

 

Krzysztof Gabrel (Płn.- Wsch. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych)

Wiesław Majcher (Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu)

Tomasz Luterek (Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku).

 

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zrzesza 25 regionalnych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych, reprezentujących ok. 4 tysiące członków. Zgodnie ze Statutem PFSRM, jej celem jest działalność naukowo-techniczna i oświatowa w zakresie inicjowania, prowadzenia i wspierania przedsięwzięć w dziedzinie rozwoju rzeczoznawstwa majątkowego realizowanego poprzez:

  • działanie na rzecz rozwoju i promocji zawodu rzeczoznawcy majątkowego,
  • wypracowywanie zasad współdziałania i form integracji środowiska rzeczoznawców majątkowych,
  • tworzenie warunków do uzyskiwania przez rzeczoznawców majątkowych certyfikatów, zgodnie z kryteriami międzynarodowymi i krajowymi,
  • ochrona praw zawodowych i podnoszenie rangi zawodu rzeczoznawcy majątkowego,
  • doskonalenie systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych,
  • podejmowanie działań dotyczących formułowania i kształtowania zasad etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych,
  • reprezentowanie stowarzyszeń wobec organów oraz instytucji centralnych i na forum międzynarodowym,
  • organizowanie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, jeżeli będzie to wynikać z odpowiednich porozumień,
  • reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzypublicznej.

 

Tomasz Ciodyk

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496