ppgr.pl

profesjonalny portal gruntów rolnych

STRONA GŁÓWNA

O AUTORZE

Kolejne zwyżki ceny ziemi rolnej

22 kwietnia 2019

Niedawno GUS podał informację o średnich cenach gruntów ornych w Polsce na rynku prywatnym w 2018 roku.

 

Średnia cena 1 ha dla kraju wyniosła 44 381 zł. W porównaniu z ceną w 2017 r. (41 287 zł) nastąpił wzrost o 7%.

 

Tradycyjnie najdrożej było w woj. wielkopolskim (60 932 zł) i kujawsko pomorskim (56 070 zł), a najtaniej w podkarpackim (24 759 zł), zachodniopomorskim, lubuskim i świętokrzyskim (po ponad 28 tys. zł).

 

Uwagę zwraca znaczny wzrost w porównaniu z 2017 r. w woj. podlaskim (z 37 643 zł do 41 784 zł – wzrost o 11%) oraz wielkopolskim (z 56 721 zł do 60 932 zł – wzrost o 7,4 %).

 

Nieznaczne spadki ceny w porównaniu z 2017 r. zanotowano w woj. zachodniopomorskim (z 28 693 zł do 28 143 zł). Stabilne były ceny w woj. dolnośląskim (ok. 36,5 tys. zł/ha), lubuskim (ok. 28,8 tys. zł/ha) i śląskim (ok. 35,7 - 35,8 tys. zł/ha) i podkarpackim (24,2 – 24,8 tys. zł/ha).

 

Najlepsze grunty (klasy I-IIIa) były najdroższe na terenie woj. wielkopolskiego (77 788 zł/ha), opolskiego i kujawsko-pomorskiego (po ok. 68 tys. zł/ha), a najtańsze w woj. podkarpackim (31 391 zł/ha), lubuskim i zachodniopomorskim (po ok. 34 tys. zł/ha).

 

Zanotowany w ubiegłym roku wzrost cen ziemi był najsilniejszy po 2015 roku, kiedy to cena wzrosła w porównaniu z rokiem poprzedzającym o 19,4 %. W roku 2016 analogiczny wzrost wyniósł 2,7 %, a w 2017 r. 4,2 %.

 

Tomasz Ciodyk

 

 

Źródło: http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_21.aspx

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496