ppgr.pl

profesjonalny portal gruntów rolnych

STRONA GŁÓWNA

O AUTORZE


Ile ziemi rolnej sprzedaje się (i kupuje) w Polsce ?

04 stycznia 2018

Pytanie jest proste - odpowiedź już nie. Próbując szacować wielkość obrotu, wykorzystać można jedynie dane GUS, dotyczące transakcji kupna/sprzedaży użytków rolnych. Innych danych o obrocie w ujęciu powierzchniowym nie ma.

 

Należy podkreślić, że pod pojęciem „użytków rolnych”, pochodzącym z ewidencji gruntów, mieszczą się często grunty wprawdzie tak sklasyfikowane w tej ewidencji, ale nabywane na cele inne niż rolnicze, które niedługo po transakcji tracą swój dotychczasowy charakter.

 

W ostatnim okresie nabywanie gruntów rolnych na cele inwestycyjne, na obszarach nie objętych planami miejscowymi, ograniczyła nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z kwietnia 2016 r., wprowadzająca m.in. obowiązek rolniczego użytkowania zakupionej ziemi przez okres 10 lat.

 

W 2016 roku w Polsce przedmiotem obrotu (umowy sprzedaży) było 135 tys. ha użytków rolnych, z tego 6,3 tys. ha w granicach miast i 128,4 tys. ha na terenach wiejskich. W porównaniu z 2015 rokiem, kiedy to sprzedano 242 tys. ha, nastąpiło zmniejszenie o ponad 40 %.

 

Tak istotny spadek obrotów związany był przede wszystkim z „wyjściem z rynku” Agencji Nieruchomości Rolnych (obecnie KOWR), która w 2015 r. sprzedała 77 tys. ha, a w roku następnym - w którym wprowadzono ustawowe memorandum na sprzedaż państwowej ziemi rolnej na okres 5 lat – tylko 18 tys. ha. Nie bez znaczenia dla rynkowego transferu ziemi rolnej było również wprowadzenie w kwietniu 2016 r. restrykcyjnych przepisów o obrocie ziemią, utrudniających i ograniczających możliwość swobodnego zakupu (sprzedaży).

 

 

Źródło: dane GUS – „Obrót nieruchomościami w 2016 r.” i wydania z lat poprzednich

 

 

Największe obszary podlegały obrotowi rynkowemu w 2016 r. na terenie województw: wielkopolskiego (18 tys. ha), mazowieckiego (16 tys. ha) i dolnośląskiego (11 tys. ha). Najmniej ziemi zmieniło właściciela w woj. śląskim (3 tys. ha) i małopolskim (4 tys. ha).

 

Dane za 2017 rok opublikowane zostaną przez GUS pod koniec października 2018 r.

 

Tomasz Ciodyk

 

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496