ppgr.pl

profesjonalny portal gruntów rolnych

STRONA GŁÓWNA

O AUTORZE


Ceny ziemi rolnej w 2017 r.

31 marca 2018

Z danych GUS wynika, że w 2017 r. średnia cena 1 ha gruntów ornych na rynku prywatnym wyniosła 41 288 zł. W porównaniu ze średnią za 2016 r. (39 706 zł/ha) było to o 4 % więcej. Wzrost cen był więc większy, niż w 2016 roku, kiedy to średnia cena była o 2,9 % wyższa od ceny za rok 2015 (38 579 zł). Najwyższe ceny tradycyjnie notowano w woj. wielkopolskim (56 721 zł) i kujawsko-pomorskim (55 784 zł), a najniższe w woj. podkarpackim (24 185 z) i świętokrzyskim (27 931 zł). Uwagę zwraca fakt, że cena dobrych gruntów w woj. wielkopolskim przekroczyła poziom 70 tys. zł (71 724 zł/ha). W skali województw największe wzrosty w porównaniu z rokiem 2016 zanotowano w woj. lubelskim (8,1%), śląskim (6,6%) oraz mazowieckim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim (po ponad 5%). Nieznaczny spadek wystąpił tylko w woj. łódzkim (-0,8%). Średnia cena za łąki wyniosła w 2017 r. 25 681 zł/ha. Najdrożej – ponad 30 tys. zł/ha było w woj. kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i podlaskim, a najtaniej – poniżej 15 tys. zł/ha - w woj. świętokrzyskim i lubelskim.

 

 

Dane z rok 2017, czyli pierwszy pełny rok obowiązywania restrykcyjnych przepisów o obrocie ziemią rolniczą z kwietnia 2016 r. wskazują, że nie sprawdziły się opinie o spodziewanym załamaniu cen z powodu ograniczenia dostępu do ziemi. Utrzymywanie się tendencji wzrostowej cen może również świadczyć o tym, że poważne ograniczenie lub eliminacja zjawisk, które legły u podstaw wprowadzenia administracyjnego nadzoru nad obrotem (nabywanie przez cudzoziemców, lokowanie w ziemię kapitału pozarolniczego, spekulacja) - nie miało istotnego wpływu na rynek. Najwidoczniej skala tych zjawisk nie była znacząca, a ziemię rolną – jak kupowali, tak kupują głównie rolnicy - i to rynek międzysąsiedzki najbardziej kształtuje ceny.

 

 

Tomasz Ciodyk

 

 

 

 

 

 

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496