ppgr.pl

profesjonalny portal gruntów rolnych

STRONA GŁÓWNA

O AUTORZE


Ceny ziemi na rynku prywatnym w II kwartale 2017 r.

27 września 2017

 

GUS podał ceny gruntów ornych na rynku prywatnym w II kwartale 2017 r. (źródło: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/srednie-ceny-gruntow-wg-gus.html - data dostępu 27 września godz. 17.45). Średnia cena 1 ha wyniosła 41 622 zł i była wyższa o 3% w porównaniu z ceną za I kwartał 2017 r. (40 403 zł) oraz o 5,6 % w porównaniu z ceną za II kwartał 2016 r. (39 429 zł). Grunt orny dobry (kl. I, II, IIIa) wyceniano na 52 512 zł/ha, średni (kl. IIIb i IV) na 42 561 zł/ha, a słaby (kl. V i VI) na 29 592 zł/ha.

 

Najdrożej sprzedawano grunty orne w woj. wielkopolskim i kujawsko-pomorskim (ponad 55 tys. zł/ha), a najtaniej w woj. podkarpackim, świętokrzyskim, lubuskim i zachodniopomorskim (poniżej 30 tys. zł/ha).

 

Dobre grunty orne w woj. wielkopolskim przekroczyły 71 tys. zł/ha. Najtańsze były natomiast grunty słabe w woj. podkarpackim i świętokrzyskim, które kosztowały nieco ponad 17 tys. zł/ha.

 

Powyższe dane potwierdzają stabilizację cen ziemi rolnej od II połowy 2015 roku, która nastąpiła po wieloletnich znacznych wzrostach. Jest to częściowo skutek zaostrzenia przepisów o obrocie ziemią rolniczą w 2016 r. Można także mówić o końcu „efektu Unii” (wzrosty rozpoczęły się po wejściu Polski do UE w 2004 r.) oraz osiągnięciu przez ceny ziemi pewnej równowagi przy uwzględnieniu m.in. takich czynników, jak poziom dopłat bezpośrednich, ceny produktów rolnych i ceny zaopatrzeniowe dla rolnictwa.

 

Tomasz Ciodyk

mutex/ocfipreoqyfb/mutex

 

 

 

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496

Kontakt

ppgr@ppgr.pl

608 874 496